Serwis e-learningowy

Zespołu Szkół Rolniczych CKZ w Pszczelej Woli


  • >>>>>Forum (tylko dla nauczycieli)
    Restricted Not available unless: Your Email address is *@pszczelawola.edu.pl

Ogłoszenia dotyczące witryny

Prośba

by Beata Kowalczyk -
Witam Was wszystkich bardzo ciepło dziękując za pierwszy tydzień Waszej pracy.
Mam prośbę, która ułatwi nam wszystkim dalszą pracę.
Bardzo proszę, począwszy od lekcji zamieszczonych od 25 marca, o wpisywanie daty i ilości godzin lekcyjnych przy tematach np. Temat 3 -strona bierna. (25.03.2020 - 1 godz.)
Dziękuję i pozdrawiam
Beata Kowalczyk

dobre linki w pigułce

by Bożena Stępień -

Witam Państwa, w forum dla nauczycieli umieściłam plik "Dobre linki w pigułce". Mam nadzieję, że uatrakcyjnią Państwa pracę, pozdrawiam, z wyrazami Bożena Stępień


Sposób na duże pliki

by Roman Adamczyk -

Zamiast przesyłać duże pliki  e-mailem jako załączniki, można przesłać tylko link wykorzystując np. WeTransfer

1.

 2.

3.


4.

Skopiuj link i wyślij go zamiast pliku.

Pliki na tym serwerze są do pobrania przez 7 dni (w wersji za free), ale to powinno w zupełności wystarczyć

Nowe zasady kształcenia na odległość obowiązujące od 25.03.2020 r.

by Roman Adamczyk -

Pobierz, wydrukuj, przeczytaj, przekaż rodzicowi...  >>>Dla rodzica i  ucznia.doc

1.      W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z epidemią koronawirusa  nauka realizowana jest na odległość w serwisie e-learningowym MOODLE dostępnym na stronie internetowej szkoły.

2.      Nauczyciele zobowiązani są do pracy zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć, realizując tematy oraz zadania na bieżąco, zamieszczając je w przeddzień mającej odbywać się lekcji, tak aby uczeń mógł pracować zgodnie ze swoim planem lekcji.

3.      Nauczyciele zobowiązani są do udostępniania uczniom treści z podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń (np. w postaci skanu lub linku), w przypadku, gdy uczeń zgłosi brak posiadania ww. materiałów edukacyjnych.

4.      Uczniowie mają obowiązek wykonywania zadanych prac domowych na bieżąco i odsyłania ich nauczycielom w przeddzień kolejnej lekcji.

Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe (w postaci skanów lub plików), a jeśli nie mają możliwości skorzystania z Internetu to również telefonicznie mogą porozumiewać się z nauczycielem.

5.      Nauczyciele zobowiązani są do monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

6.      Uczniowie mają obowiązek udostępnić rodzicom wgląd do swojego konta w serwisie
e-learningowym.

7.      Rodzice powinni wspierać i nadzorować proces zdalnego uczenia się swojego dziecka.

8.      Kontakty czy konsultacje nauczycieli z rodzicami i uczniami powinny być prowadzone w zależności od potrzeb (systematycznie) w formie telefonicznej lub poprzez pocztę
e-mail.

9.      Uczniowie powinni być w stałym kontakcie z wychowawcą klasy.

10.  Kształcenie na odległość z przedmiotów zawodowych. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą  prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość.

11.  Dostosowanie programu nauczania zawodu. Obecne przepisy pozwalają na modyfikację programu nauczania zawodu, w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym.

12.  Uczniowie technikum będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych do końca roku szkolnego 2019/2020.


Brak e-maila = blokada

by Roman Adamczyk -

Od 25 marca ma być realizowana podstawa programowa poprzez zdalne nauczanie. Konieczne jest więc by serwis był gotowy.

W dalszym ciągu są uczniowie, którzy nie zaktualizowali jeszcze swojego e-maila.

Wszystkie konta bez uzupełnionego e-maila są zablokowane!!!

W wiadomości " Uczniowie - logowanie" wyraźnie jest napisane że należy to zrobić.

"Po zalogowaniu prosimy o uzupełnienie informacji w swoim profilu, a w szczególności  poprawienie swojego e-maila. Dostęp do swojego profilu jest możliwy poprzez kliknięcie swojego imienia i nazwiska w prawym górnym rogu strony, następnie kliknij "profil" i w otwartym nowym oknie poszukaj i kliknij "modyfikuj profil".

 Zmień e-mail na taki, którego używasz! Będą na niego przesyłane nie raz ważne informacje."

W calu odblokowania konta należy wysłać prośbę na adres: roman.adamczyk@pszczelawola.edu.pl

Przypominam że wysyłając e-maila do kogoś, wypadało by się przywitać, przedstawić i zwięźle napisać o co chodzi.

Konto gość

by Roman Adamczyk -

Dostęp do serwisu dla zalogowanych z konta gość jest już zablokowany (za wyjątkiem: religia prawosławna, j. polski dla obcokrajowców).

Do korzystania z serwisu konieczne jest zalogowanie na swoje indywidualne konto.

Jeśli masz problem z zalogowaniem napisz wiadomość: roman.adamczyk@pszczelawola.edu.pl

Older topics...