Serwis e-learningowy

Zespołu Szkół Rolniczych CKZ w Pszczelej Woli


  • >>>>>Forum (tylko dla nauczycieli)
    Restricted Not available unless: Your Email address is *@pszczelawola.edu.pl

Ogłoszenia dotyczące witryny

Dwa wykłady na temat pszczół.

by Dariusz Gliniak -

Szanowni Państwo

W ramach Wszechnicy PAN jutro, tj, 24.11.2020 roku, o godz. 13,00 odbędą się 2 wykłady na temat pszczół. Jest to dwugłos ”O pszczołach i miodzie” autorstwa Prof. dr. hab. Jerzego Wilde i Prof. dr. hab. Jerzego Dematraki - Paleologa. Są to popularno-naukowe wykłady skierowane głównie do ludzi interesujących się pszczołami. Wykładowcy zapraszają do dyskusji.

Odbędą się one online na platformie Teams. Poniżej załączamy linki do spotkania.

Dwugłos ”O pszczołach i miodzie”

linki do spotkania

Uwaga uczestnicy konkursu Pszczoły znam i o nie dbam!

by Roman Adamczyk -

obrazek-842x390.jpg
Uczestnicy mają dostęp do serwisu tylko po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto.
Uczestnicy muszą się logować na indywidualne konta. 

Po zalogowaniu uzyskują dostęp do zasobów (materiałów, zadań, poleceń itp.) udostępnionych przez nauczycieli.

Login to imie.nazwisko

bez polskich znaków (ąężźćśńó)!!!   np. Jan Ąckęśny ma login jan.ackesny

hasło: Pszczela9

W czasie pierwszego logowania konieczna jest zmiana hasła na swoje (jednorazowe hasło Pszczela9 - tylko do pierwszego logowania). 

HASŁEM MOŻE BYĆ DOWOLNY CIĄG ZNAKÓW! (zasady haseł są tymczasowo wyłączone)

Po zalogowaniu prosimy o uzupełnienie informacji w swoim profilu, a w szczególności  wpisanie/poprawienie swojego e-maila. Dostęp do swojego profilu jest możliwy poprzez kliknięcie swojego imienia i nazwiska w prawym górnym rogu strony, następnie kliknij "profil" i w otwartym nowym oknie poszukaj i kliknij "modyfikuj profil".


 Zmień e-mail na taki, którego używasz! Będą na niego przesyłane ważne informacje.

Jeżeli Ci się chce, to możesz pouzupełniać pozostałe informacje (zdjęcie/awatar też).


W moich kursach lub w Kokpicie będziesz miał lekcje, które są dla Ciebie.

W przypadku pierwszego logowania do serwisu lub jeżeli ktoś poprosi o reset hasła (e-mail do roman.adamczyk@pszczelawola.edu.pl)  hasło: Pszczela9

Jeżeli potrzebujesz pomocy to wyślij e-maila na adres roman.adamczyk@pszczelawola.edu.pl


Serwis MOODLE zawieszony

by Roman Adamczyk -

Kształcenie na odległość (w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z epidemią koronawirusa) będzie realizowane za pomocą Dziennika elektronicznego i platformy Office 365 (aplikacja Microsoft Teams)

Logowanie i przeglądanie materiałów z okresu zawieszenia (marzec-czerwiec 2020) jest jeszcze możliwe.

Nowe zasady kształcenia na odległość obowiązujące od 25.03.2020 r.

by Roman Adamczyk -

Pobierz, wydrukuj, przeczytaj, przekaż rodzicowi...  >>>Dla rodzica i  ucznia.doc

1.      W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z epidemią koronawirusa  nauka realizowana jest na odległość w serwisie e-learningowym MOODLE dostępnym na stronie internetowej szkoły.

2.      Nauczyciele zobowiązani są do pracy zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć, realizując tematy oraz zadania na bieżąco, zamieszczając je w przeddzień mającej odbywać się lekcji, tak aby uczeń mógł pracować zgodnie ze swoim planem lekcji.

3.      Nauczyciele zobowiązani są do udostępniania uczniom treści z podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń (np. w postaci skanu lub linku), w przypadku, gdy uczeń zgłosi brak posiadania ww. materiałów edukacyjnych.

4.      Uczniowie mają obowiązek wykonywania zadanych prac domowych na bieżąco i odsyłania ich nauczycielom w przeddzień kolejnej lekcji.

Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe (w postaci skanów lub plików), a jeśli nie mają możliwości skorzystania z Internetu to również telefonicznie mogą porozumiewać się z nauczycielem.

5.      Nauczyciele zobowiązani są do monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

6.      Uczniowie mają obowiązek udostępnić rodzicom wgląd do swojego konta w serwisie
e-learningowym.

7.      Rodzice powinni wspierać i nadzorować proces zdalnego uczenia się swojego dziecka.

8.      Kontakty czy konsultacje nauczycieli z rodzicami i uczniami powinny być prowadzone w zależności od potrzeb (systematycznie) w formie telefonicznej lub poprzez pocztę
e-mail.

9.      Uczniowie powinni być w stałym kontakcie z wychowawcą klasy.

10.  Kształcenie na odległość z przedmiotów zawodowych. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą  prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość.

11.  Dostosowanie programu nauczania zawodu. Obecne przepisy pozwalają na modyfikację programu nauczania zawodu, w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym.

12.  Uczniowie technikum będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych do końca roku szkolnego 2019/2020.


Konto gość

by Roman Adamczyk -

Dostęp do serwisu dla zalogowanych z konta gość jest już zablokowany (za wyjątkiem: religia prawosławna, j. polski dla obcokrajowców).

Do korzystania z serwisu konieczne jest zalogowanie na swoje indywidualne konto.

Jeśli masz problem z zalogowaniem napisz wiadomość: roman.adamczyk@pszczelawola.edu.pl

Logowanie - uczniowie

by Roman Adamczyk -

Uwaga!

Przeczytajcie informację przynajmniej ze dwa razy!

Uczniowie mają dostęp do serwisu tylko po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto.
Uczniowie muszą się logować na indywidualne konta. Korzystanie z opcji "zaloguj się jako gość" jest już nie możliwe.

Po zalogowaniu uzyskują dostęp do zasobów (materiałów, zadań, poleceń itp.) udostępnionych przez nauczycieli.

Login to imie.nazwisko

bez polskich znaków (ąężźćśńó)!!!   np. Jan Ąckęśny ma login jan.ackesny

użytkownicy mający podwójne nazwiska: imie.tylkopierwszyczłonnazwiska np. Jarosław Bożydar - Iwanow ma login jaroslaw.bozydar

Wkrótce loginem będzie mógł być wasz e-mail .

hasło: Pszczela

W czasie pierwszego logowania konieczna jest zmiana hasła na swoje (hasło Pszczela - tylko do pierwszego logowania).

HASŁEM MOŻE BYĆ DOWOLNY CIĄG ZNAKÓW! (zasady haseł są tymczasowo wyłączone)

Po zalogowaniu prosimy o uzupełnienie informacji w swoim profilu, a w szczególności  poprawienie swojego e-maila. Dostęp do swojego profilu jest możliwy poprzez kliknięcie swojego imienia i nazwiska w prawym górnym rogu strony, następnie kliknij "profil" i w otwartym nowym oknie poszukaj i kliknij "modyfikuj profil".


 Zmień e-mail na taki, którego używasz! Będą na niego przesyłane nie raz ważne informacje.

Jeżeli Ci się chce to możesz pouzupełniać pozostałe informacje (zdjęcie/awatar też).


W moich kursach lub w Kokpicie będziesz miał lekcje, które są dla Ciebie.

Jeżeli chodzi o zawartość kursów/lekcji pytania kieruj do swoich nauczycieli przedmiotu.

W przypadku pierwszego logowania do serwisu lub jeżeli ktoś poprosi o reset hasła (e-mail do roman.adamczyk@pszczelawola.edu.plhasło: Pszczela

Pamiętaj że w tym serwisie jest prawie 400 użytkowników. Ale jeżeli potrzebujesz pomocy to wyślij e-maila na adres roman.adamczyk@pszczelawola.edu.pl