Ogłoszenia dotyczące witryny

Badanie ankietowe internetowe wśród uczestników KKZ

by Dariusz Gliniak -

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki (Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020) zleciło konsorcjum EU-Consult Sp. z o.o. oraz Polskiej Agencji Ewaluacji Sektora Publicznego S.A. wykonanie badania pt.: Ewaluacja wsparcia pozaszkolnych form kształcenia dorosłych.

Celem niniejszej ewaluacji, finansowanej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) jest ocena realizacji jednego z założeń PO WER dotyczącego zwiększenia dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie, w tym poprzez wykorzystanie opracowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych.


Uczestników KKZ prosimy o wypełnienie ankiety:

https://eu-consult.info.pl/2/index.php/376685?lang=pl


Logowanie do serwisu

by n Roman Adamczyk -Login do serwisu to imie.nazwisko

np. Jan Ąckęśny ma login jan.ackesny

słuchacze mający podwójne nazwiska: imie.tylko pierwszy człon nazwiska
np. Jarosław Bożydar - Iwanow ma login jaroslaw.bozydar

jednorazowe hasło: Pszczela9


W przypadku pierwszego logowania do serwisu lub jeżeli ktoś poprosi o reset hasła (e-mail do roman.adamczyk@pszczelawola.edu.pl) hasło: Pszczela9

HASŁEM MOŻE BYĆ DOWOLNY CIĄG ZNAKÓW!

W przypadku zgubienia, zapomnienia swojego nowego hasła proszę wysłać prośbę o reset hasła na adres roman.adamczyk@pszczelawola.edu.pl


Witamy na moodle

by n Roman Adamczyk -


Każdy uczestnik kursów ma już założone konto.
Login to imie.nazwisko
hasło: Pszczela9
W czasie pierwszego logowania konieczna jest zmiana hasła na swoje. Po zalogowaniu prosimy o uzupełnienie informacji w swoim profilu, a w szczególności sprawdzenie i ewentualne poprawienie swojego e-maila. Jeżeli ktoś nie podał swojego e-maila nie otrzyma tą drogą informacji.


Linki do testów on-line

by n Roman Adamczyk -

 Znajdziesz tu testy online z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które możesz rozwiązywać bezpośrednio na stronie (również w smartfonie czy tablecie), dzięki czemu lepiej przygotujesz się do egzaminu z wybranej kwalifikacji. Twój test zostaje automatycznie sprawdzony i oceniony w skali procentowej. Kolejność pytań i odpowiedzi jest generowana losowo, co zwiększa skuteczność nauki. 

https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacje/kwalifikacja-r4/

https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacje/kwalifikacja-r17/

 

Testy do pobrania w formacie pdf:   .

https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-r-04/

https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-rl-04/