Ogłoszenia dotyczące witryny

Przechodzimy na zdalne nauczanie

Przechodzimy na zdalne nauczanie

by Dariusz Gliniak -
Number of replies: 0

Szanowni Państwo w związku z tym, że Powiat lubelski od 17.10.2020r. znajduje się w strefie czerwonej na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 praca szkoły w systemie dziennym i zaocznym realizowana będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  Będą Państwo informowani na bieżąco o zmianie sposobu kształcenia.

infolinia