45tż 4tż5
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30 wf-1/2 #wf4 sg1
wf-2/2 SP sg2
dietetyka-gD WR 8 j.polski #p4 2 j.ang.w gast BF 16 obsł.gości-1/2 WR pd2
obsł.gości-2/2 ET pd1
2 8:40- 9:25 wf-1/2 #wf4 sg1
wf-2/2 SP sg2
j.angielski VJ 7 j.niemiecki KP 14 j.polski #p4 2 obsł.gości-1/2 WR pd2
obsł.gości-2/2 ET pd1
3 9:35-10:20 matematyka #m4 11 pl.żyw.org.g-1/2 WR 6
pl.żyw.org.g-2/2 TC 12
matematyka #m4 11 biologia ZD 10 wos #wo4 4
4 10:45-11:30 j.polski #p4 2 pl.żyw.org.g-1/2 WR 6
pl.żyw.org.g-2/2 TC 12
geografia #g4 13 wf-1/2 #wf4 sg1
wf-2/2 SP sg2
historia #h4 4
5 11:40-12:25 r_angielski VJ 7 pl.żyw.org.g-1/2 WR 6
pl.żyw.org.g-2/2 TC 12
r_angielski VJ 7 matematyka #m4 11 pl.żyw.org.g-1/2 WR 14
pl.żyw.org.g-2/2 TC 12
6 12:35-13:20 zaj.wych #zw4 10 fizyka #f4 13 religia-1/1 #re4 12 Usł.gast.cat WR 13 pl.żyw.org.g-1/2 WR 14
pl.żyw.org.g-2/2 TC 12
7 13:30-14:15 chemia #c4 8 Usł.gast.cat WR 10 org.prod.gas TC 8 j.angielski VJ 7 j.angielski VJ 13
8 14:20-15:05 chemia ż.-gD AS 8 religia-1/1 #re4 12 org.prod.gas TC 8 org.prod.gas TC 4  
Obowiązuje od: 19 grudnia 2022
Drukuj plan
wygenerowano 2022-12-15
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum