logo

Ankieta badająca dalsze losy absolwentów

Niniejsza ankieta ma na celu ustalenie dalszych losów absolwentów ZSR CKP w Pszczelej Woli oraz zweryfikowanie w jaki sposób umiejętności i wiedza zdobyte w szkole wpłynęły na ich losy zawodowe. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane w celach statystycznych, do poprawy jakości pracy szkoły oraz w procesie rekrutacji.

Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.

2. Jaki był Pana / Pani ówczesny profil i kierunek kształcenia?*:
Czy po ukończeniu miała/miał/ma Pani /Pan związki z tym kierunkiem kształcenia?*:
3. Czy po ukończeniu edukacji w szkole w Pszczelej Woli podjął Pan / podjęła Pani dalsze kształcenie?*:
Jaki rodzaj dalszego kształcenia Pan podjął / Pani podjęła?:
4. Jaki zawód wykonuje Pan / Pani obecnie i na jakim stanowisku?
5. Czy wiedza i umiejętności nabyte podczas edukacji w szkole w Pszczelej okazały się dla Pana / Pani przydatne?
a) w dalszym toku kształcenia*:
b) w pracy zawodowej*:
6. Które z poniższych czynników Pana / Pani zdaniem wpłynęły istotnie na Pana / Pani osiągnięcia zawodowe*:
7. Dokonany przed laty wybór Szkoły ocenia Pan/Pani jako*:

8. Jak Pan/ Pani ocenia które z wymienionych cech opisują mocne/słabe strony szkoły (ocena: 1 - najgorsza, 5 - najlepsza):

Unikatowy kierunek kształcenia:
Lokalizacja*:
Kadra pedagogiczna*:
Kierunki kształcenia*:
Dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie dydaktycznym*:
Możliwość indywidualnego rozwoju własnych zainteresowań ucznia*:
Możliwość praktycznej nauki zawodu w czasie praktyk szkolnych*:
Możliwość zdobywania specjalistycznej wiedzy*:
Zdobyte umiejętności praktyczne*:
Wszechstronność kształcenia*:
Możliwość odbywania praktyk zagranicznych*:
9. Czy do dzisiaj Pan/Pani utrzymuje/utrzymywał(a) kontakt ze szkołą?*:
10. Czy do dzisiaj Pan/Pani utrzymuje/utrzymywał(a) kontakty z Koleżankami/Kolegami z klasy/szkoły?*:

Metryczka

Płeć*:

Miejsce zamieszkania

Województwo*:
Miasto*:

Dane kontaktowe

W bieżącym roku przypada jubileusz 70-lecia Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli. W dniach 2 – 4 października 2015 roku odbędą się okolicznościowe uroczystości i Zjazd Absolwentów.
Czy Pani/Pan jest zainteresowana / zainteresowany uczestnictwem
*: