Ogłoszenia dotyczące witryny

Przechodzimy na zdalne nauczanie

Napisane przez: Dariusz Gliniak ( )

Szanowni Państwo w związku z tym, że Powiat lubelski od 17.10.2020r. znajduje się w strefie czerwonej na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 praca szkoły w systemie dziennym i zaocznym realizowana będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  Będą Państwo informowani na bieżąco o zmianie sposobu kształcenia.

infolinia

Witamy na MOODLE

Napisane przez: n Roman Adamczyk ( )

Każdy uczestnik kursów ma już założone konto.
Login to imie.nazwisko
hasło: Pszczela9
W czasie pierwszego logowania konieczna jest zmiana hasła na swoje. Po zalogowaniu prosimy o uzupełnienie informacji w swoim profilu, a w szczególności sprawdzenie i ewentualne poprawienie swojego e-maila. Jeżeli ktoś nie podał swojego e-maila nie otrzyma tą drogą informacji.

Konta nieaktywne przez dłuższy czas oraz te z nieprawidłowym e-mailem będą sukcesywnie usuwane!

Logowanie

Napisane przez: n Roman Adamczyk ( )

Login do serwisu to imie.nazwisko

np. Jan Ąckęśny ma login jan.ackesny

słuchacze mający podwójne nazwiska: imie.tylko pierwszy człon nazwiska
np. Jarosław Bożydar - Iwanow ma login jaroslaw.bozydar

jednorazowe hasło: Pszczela9


W przypadku pierwszego logowania do serwisu lub jeżeli ktoś poprosi o reset hasła (e-mail do roman.adamczyk@pszczelawola.edu.pl) hasło: Pszczela9

HASŁEM MOŻE BYĆ DOWOLNY CIĄG ZNAKÓW!

W przypadku zgubienia, zapomnienia swojego nowego hasła proszę wysłać prośbę o reset hasła na adres roman.adamczyk@pszczelawola.edu.pl