Ogłoszenia dotyczące witryny

Informacje dotyczące organizacji egzaminów zawodowych

by Dariusz Gliniak -


Proszę zapoznać się z wytycznymi MEiN i GIS umieszczonymi na stronie szkoły. Na salę nie wnosimy wody, soków, toreb, telefonów komórkowych, kurtek, i innych. rzeczy !!!!!

Spóźnialscy nie będą wpuszczani.

Egzamin praktyczny (dokumentacja) 01.06. 2022r. o godz. 9.00

  • z kwalifikacji ROL.10, odbędzie się w sali dużej audiowizualnej w internacie. Wejście na salę drzwiami głównymi przy stołówce. Proszę stawić się na egzamin najpóźniej

o godz. 8.30! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!

Egzamin praktyczny (dokumentacja) 01.06. 2022r. o godz. 9.00

  • z kwalifikacji ROL.09, odbędzie się w sali gimnastycznej w budynku szkoły. Wejście na salę drzwiami od strony boiska. Proszę stawić się na egzamin najpóźniej

o godz. 08.30! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!

Egzaminy pisemne przy komputerach w dniach 02 – 04.06.2022r.

w godzinach 8:00, 10:00, 12:00, 14:00

Z kwalifikacji ROL.01, ROL.03, ROL.04, ROL.09, ROL.10 i HGT.02

odbędą się w salach nr 1 i 5 (sale komputerowe) w budynku szkoły, do sali nr 1 wejście od strony internatu, do sali 5 wejście główne szkoły.

Proszę stawić się na egzamin, zgodnie z harmonogramem, najpóźniej

pół godziny przed sesją ! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!

Egzaminy praktyczne z wykonaniem (zgodnie z harmonogramem)

z kwalifikacji ROL.01 kryta ujeżdżalnia

z kwalifikacji ROL.03 w pawilonie pszczelarskim

z kwalifikacji ROL.04 w gospodarstwie szkolnym

z kwalifikacji HGT.02 w pawilonie dużym

Proszę stawić się na egzamin najpóźniej pół godziny przed egzaminem z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem w ubraniu roboczym i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!

Egzamin praktyczny (dokumentacja ) 20.06. 2022r.

o godz. 13.00 z kwalifikacji RL.16, RL.17 odbędzie się
w sali dużej audiowizualnej w internacie. Wejście na salę drzwiami głównymi przy stołówce. Proszę stawić się na egzamin najpóźniej

o godz. 12.30! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!

 

o godz. 13.00 z kwalifikacji TG.16 w sali nr 8 (budynek szkoły I piętro) Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym.

Proszę stawić się na egzamin najpóźniej

o godz. 12.30! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!

Egzamin pisemny 21.06.2022r. o godz. 10.00

  • z kwalifikacji RL.03, RL.04, TG.07 odbędzie się w sali dużej audiowizualnej w internacie. Wejście na salę drzwiami głównymi przy stołówce.

Proszę stawić się na egzamin najpóźniej

o godz. 9.30! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!

Egzamin pisemny 21.06.2022r. o godz. 12.00

z kwalifikacji RL.17, RL.16 i TG.16 odbędzie się w sali dużej audiowizualnej w internacie. Wejście na salę drzwiami głównymi przy stołówce.

Proszę stawić się na egzamin najpóźniej

o godz.11.30! z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!

Egzaminy praktyczne z wykonaniem (zgodnie z harmonogramem)

z kwalifikacji RL.03 w gospodarstwie rolnym

z kwalifikacji RL.04 w pawilonie pszczelarskim

Proszę stawić się na egzamin najpóźniej pół godziny przed egzaminem z dowodem osobistym, własnym czarnym długopisem i innymi przyborami zgodnie z wykazem CKE!!!!!!!!!!!!!


Ogłoszenie

by Dariusz Gliniak -

W związku z praktykami odbywającymi się 8-10.06.2022, informujemy że zgłoszenia rezerwacji noclegów i posiłków można dokonywać do 6.06.2022r na tych samych zasadach


Egzamin zawodowy - zamówienia noclegów

by Dariusz Gliniak -

W związku z egzaminami zawodowymi odbywającymi się w dniach

1.06.2022 - 4.06.2022 zamówienia noclegów oraz posiłków przyjmujemy

do dnia 24.05.2022 tylko drogą elektroniczną na adres

rezerwacjekkz@pszczelawola.edu.pl

w tytule e-mail prosimy napisać „egzamin zawodowy – rezerwacja”


Older topics...